Niniejsza strona powstała w ramach projektu "Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo" i ma na celu poprawę dostępu obywateli do informacji o działaniach lokalnej administracji samorządowej- Powiatu Nowotarskiego.

W ramach ww. projektu opracowany został spis usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu wraz z opisem procedury ich realizacji i wzorami załączników do pobrania. Dokumenty te zostały pogrupowane w obszary tematyczne i udostępnione w tym miejscu. Spis usług publicznych będzie na bieżąco aktualizowany i udostępniany w formie elektronicznej.

Również na tej interaktywnej stronie możliwe jest śledzenie prowadzonego przez Starostwo monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego oraz prowadzenie elektronicznych konsultacji społecznych dotyczących ewaluacji strategii.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego jest podstawowym dokumentem programowym ukierunkowującym politykę Powiatu w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego w wyznaczonym horyzoncie czasu i tworzącym ramy dla pro-rozwojowych programów i projektów realizacyjnych.