.:: POWRÓT ::.
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ
KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Nazwa procedury:
Bezpłatne poradnictwo konsumenckie i udzielanie informacji prawnych z zakresu ochrony praw konsumentów
Kod procesu nadrzędnego:
U.OEK.1
Kod procedury:
U.OEK.1.UP.2
Komórka merytoryczna:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 1
Osoba odpowiedzialna:
Ewa Barczuk-Kałat, pok. 12
Kroki w procedurze/sposób postępowania:
 • Krok 1: Wniosek konsumenta do rzecznika o udzieleni porady lub informacji prawnej z zakresu ochrony praw konsumentów:
  • Załącznik 1: wniosek
 • Krok 2: Udzielenie porady lub informacji prawnej, bądź też pomoc w sporządzeniu pisma do przedsiębiorcy.
Formularze/wnioski do pobrania:
Wniosek do rzecznika o udzielenie porady lub informacji prawnej
Opłaty:
Brak
Miejsce składania dokumentów/ godziny przyjmowania:
 • Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
  34-400 Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 1 pokój 12
  Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
  34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35
  e-mail: rzecznik@nowotarski.pl
 • Platforma e-PUAP
Termin załatwienia sprawy:
Termin podjęcia działań przez Rzecznika Konsumentów następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin załatwienia sprawy zależny jest od charakteru sprawy.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
brak
Usługi/dodatkowe informacje:
 • Udzielenie bezpłatnej porady lub informacji prawnej przez rzecznika następuje jedynie na wniosek konsumenta, będącego mieszkańcem Powiatu Nowotarskiego.
 • Porady lub informacje prawne można uzyskać bezpośrednio na stanowisku pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów, drogą telefoniczną lub też za pośrednictwem Internetu.
Produkty procedury:
Udzielenie bezpłatnej porady lub informacji prawnej, bądź też pomoc w sporządzeniu pisma.

Data sporządzenia: 19 październik 2012r.

Sporządził: Ewa Barczuk-Kałat