.:: POWRÓT ::.
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
ul. Królowej Jadwigi 1
34-400 Nowy Targ
KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Nazwa procedury:
Występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów
Kod procesu nadrzędnego:
U.OEK.3
Kod procedury:
U.OEK.3.UP.1
Komórka merytoryczna:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 1
Osoba odpowiedzialna:
Ewa Barczuk-Kałat, pok. 12
Kroki w procedurze/sposób postępowania:
 • Krok 1: Wniosek konsumenta do rzecznika o wystąpienie do przedsiębiorcy:
  • Załącznik 1: wniosek do rzecznika
 • Krok 2: Załączenie przez konsumenta wymaganych dokumentów:
  • Załącznik 2: informacje o wymaganych dokumentach
 • Krok 3: Analiza sprawy.
 • Krok 4: Skierowanie wystąpienia do przedsiębiorcy.
 • Krok 5: Przesłanie konsumentowi kopii wystąpienia.
 • Krok 6: Powiadomienie konsumenta o stanowisku przedsiębiorcy i ewentualnie o dalszej możliwości dochodzenia roszczeń.
Formularze/wnioski do pobrania:
 1. Wniosek do rzecznika.
 2. Informacja o wymaganych dokumentach.
Opłaty:
brak
Miejsce składania dokumentów/ godziny przyjmowania:
 • Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 34-400 Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 1 pokój 12
  Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
  34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35
  e-mail: rzecznik@nowotarski.pl
 • Platforma e-PUAP
Termin załatwienia sprawy:
Termin podjęcia działań przez Rzecznika Konsumentów następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Termin załatwienia sprawy zależny jest od charakteru sprawy oraz stanowiska przedsiębiorcy.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
brak
Usługi/dodatkowe informacje:
 • Podjęcie działań przez rzecznika następuje jedynie na wniosek konsumenta, będącego mieszkańcem Powiatu Nowotarskiego.
 • W przypadku braku wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 • Informacje o stanie prowadzonej sprawy można uzyskać bezpośrednio na stanowisku pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów, drogą telefoniczną lub też za pośrednictwem Internetu.
Produkty procedury:
Informacja przekazana konsumentowi o sposobie załatwienia sprawy oraz ewentualnie o dalszej możliwości dochodzenia roszczeń.

Data sporządzenia: 19 październik 2012r.

Sporządził: Ewa Barczuk-Kałat