.:: POWRÓT ::.
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ
KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Nazwa procedury:
Przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach
Kod procesu nadrzędnego:
U.UOŚ.9
Kod procedury:
U.UOŚ.9.UP.6
Komórka merytoryczna:
Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
pokój 22
tel. 18 2661355?
email: srodowisko@nowotarski.pl
Osoba odpowiedzialna:
Teresa Fałta
Kroki w procedurze/sposób postępowania:
 • Krok 1: Złożenie 4 egzemplarzy informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
  • Załącznik 1: Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, sporządzana na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami).
 • Krok 2: Przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Formularze/wnioski do pobrania:
Wytyczne do informacji – Załącznik 1
Opłaty:
Procedura nie jest objęta opłatą skarbową.
Miejsce składania dokumentów/ godziny przyjmowania:
Dokumenty można:
 • Przesyłać na adres - Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ
 • Składać osobiście na Dzienniku Podawczym w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ w godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 730-1530
 • Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) - 30 dni od dnia złożenia informacji.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
Usługi/dodatkowe informacje:
 • Starosta jest właściwy do przyjęcia informacji o wytwarzanych odpadach w obrębie swoich kompetencji określonych w art. 24 ust. 2 ustawy o odpadach.
 • Do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi zobowiązany jest przedsiębiorca wytwarzający odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.
Produkty procedury:
Przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami i przesłanie jej do organów właściwych.

Data sporządzenia: 5.11.2012 r.

Sporządziła: Teresa Fałta