.:: POWRÓT ::.
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ
KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Nazwa procedury:
Rejestracja zwierząt egzotycznych.
Kod procesu nadrzędnego:
U.UOŚ.13
Kod procedury:
U.UOŚ.13.UP.26
Komórka merytoryczna:
Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
pokój 21 (parter)
tel.: (018) 266 13 47;
e-mail: srodowisko@nowotarski.pl
Osoba odpowiedzialna:
Wojciech Kozielec
Kroki w procedurze/sposób postępowania:
 • Krok 1: Złożenie wniosku o wpis do rejestru zwierząt egzotycznych.
  • Załącznik 1: Wniosek o wpis do rejestru
  • Załącznik 2: dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia – CITES
  • Załącznik 3: potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia o zgłoszeniu zwierząt egzotycznych do rejestru prowadzonego przez Starostę – 26 zł
 • Krok 2: Wydanie zaświadczenia o dokonaniu zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez Starostę.
Formularze/wnioski do pobrania:
Wniosek o wpis do rejestru zwierząt egzotycznych prowadzonego przez Starostę
Opłaty:
26 zł od wydania zaświadczenia o zgłoszeniu zwierząt egzotycznych do rejestru prowadzonego przez Starostę. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Nowy Targ, Bank PEKAO S.A. I O. Nowy Targ, nr konta: 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564.
Miejsce składania dokumentów/ godziny przyjmowania:
Dokumenty można:
 • Przesyłać na adres - Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ
 • Składać osobiście na Dzienniku Podawczym w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ w godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 730-1530
 • Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.):
 • miesiąc
 • sprawy szczególnie skomplikowane – dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
Usługi/dodatkowe informacje:
Złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami jest warunkiem wydania zaświadczenia o dokonaniu zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez Starostę.
Produkty procedury:
Zaświadczenie o dokonaniu zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez Starostę.

Data sporządzenia: 09.11.2012r

Sporządził: Kozielec Wojciech